Jäätiköiden sulaminen on pysäytettävä

Jäätikköiden sulaminen on kiihtynyt, kuten ilmastonmuutos edelleen lisää lämpötilaa ja pienentää lumi- ja jääpeitteen määriä. Tämä tarkoittaa suuria riskejä joissain maissa ja alueilla, jotka ovat riippuvaisia ilmaston muutoksista.

Jäätiköiden sulamiseen liittyvien riskien vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että teemme jotain pysäyttämiseksi ja estämme tilanteen pahenemisen. Haastekeskeisen tutkimuksen ja teknologian avulla voimme tutkia, miten lisätä jäiden sulaa oikein.

Yksi ratkaisu on lisätä maailmanlaajuisia sopimuksia, kuten Pariisin sopimus, joka koordinoidaan ja sopii yhdessä maailmanlaajuisen toiminnan seurauksista. Samoin suuria ponnisteluja tarvitaan vihreiden energialähteiden lisäämiseksi ja fossiilisten polttoaineiden rajoittamiseksi maailmanlaajuisesti.

Vaikka hallitukset ovat tietoisia riskeistä, joita liittyy jäiden sulamiseen, tarvitaan enemmän investointeja ja poliittinen valmius varmistamaan, että nopeaa toimintaa otetaan nivelvaiheessa ja korostetaan niitä ratkaisuja, joita meidän kaikkien tulisi ottaa vastaan estettymme jatkuvan ilmastonmuutoksen.

Maailmanlaajuinen ilmastonmuutos on viime aikoina ollut valtava aihekeskustelu. Siitä on tullut suuri huolenaihe ihmiskunnalle, koska sen seurauksena jäätiköiden sulaminen on lisääntynyt. Tämän prosessin seurauksena merenpinnan taso on noussut merkittävästi, mikä aiheuttaa muutoksia maankäytön ja elinympäristöjen jakamiselle. Ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi on välttämätöntä tehdä toimenpiteitä jäätiköiden sulamisen pysäyttämiseksi.

Voit tehdä paljon helpottamaan jäätiköiden sulamista ja sen seurauksia. Esimerkiksi voimme alentaa hiilihydraattien saannin vähentämisen avulla hiilidioksidipitoisuuden ilmakehässä, joka on erityisen vakava asia autojen, tietoliikenteen ja energian tuotannon aiheuttamien puhallusten vuoksi. Toinen tapa helpottaa hiilidioksidin puhalluksia olisi teollisuus- ja liiketoimintaprosessien parantamisen kautta. Nettiemissioiden minimoimiseksi voimme myös lisätä energiansaannin tuotantoa uusiutuvilla lähteillä, kuten aurinkoenergialla, tuulivoimalla ja tuulienergialla. Ympäristöystävällisten tekniikoiden hyödyntäminen voi auttaa meitä vahvistamaan energiajakelua ja iskemisen vakautta, mikä puolestaan ​​voi auttaa jonkin verran pysäyttämään jatkuvan jne sulamisen.

On kuitenkin selvitettava, mitkä toimenpiteet voidaan ottaa nopeasti torjuaan ilmastonmuutoksen seuraukset, joita esimerkiksi tulvan ja lomavuorojen kaltaiset ilmiöt aiheuttavat monet alueet ympiri maailmaa. Se tarvitsee myös tarpeeksi rahaa investoida tutkimustoimenpiteisiin, joissa voidaan plus teknologian energianvuodon ja ilman epaarmaisuuden minimointi.

Jotta voimme saavuttaa yhteensopivan tilan meren-risteytysten suhteen ja samalla lievittä erin arkoja seurauksia, joita ilmastonmuutokselta saadaan, tarviemme kaikki osallistua tavalla tai toisella jotta voimme pysayttaa ja torjuaa jatkuvaa jatkuvaa ja laajenevaa sulamista. Voiton edellinen ymprivi city on, emmeko mielellamme omissa oikeutemme, vaan myöskam eeppisin vastuullisuus joka me liittyy siihen? Kaikkien kanssa yhteistyos etvoidaan torjuan jatkuvaa jateikouiden sulamista, autta silloin saadaan pyristya takaisin pre-ilmastomuuutospisteeseen.

Vuonna 2020 Kansainvälisen ilmastopaneelin (IPCC) raportti totesi, että meidän pitäisi tehdä rajuja muutoksia jos haluamme estää lämpenemisen olevan 2 asteen lähellä preindustriaalisia tasoja. Yksi tärkeimmistä asioista, jotka meidän pitäisi herättää on Jäätiköiden melkein kaikkialta maailmasta sulaminen.

Eskimoit ja Inuitte ovat olleet puhaltelemassa huolestunutta vihellystä Jäätiköiden sulamisen varalle jo pitkään. Useat tutkijat ja tiedemiehet vahvistavat saman tuskan ja katsovat, että muutaman vuoden sisällä jotkut Jäätiköistä voivat olla tuhoutuneita, jos me emme tee mitään.

Viimeisin Potsdamin yliopiston tekemien tutkimusten mukaan ihmiskunta ei ole onnistunut hillitsemään ilmaston lämpenemistä tarpeeksi hyvin vuosina 2019-2020. Tutkimustulosten mukaan Joukkojen pelastus tarvitsisi vielaleudona ja onnistuneena toimenpiteen vauhdittamisen ja nopeammin toteuttamiseksi.

Suurin ongelma nykytilanteessa on, ettemme osaa tehdä rajuja muutoksia riittymishin, ettemme osaa mitata meilta syötettyjä toimenpiteitä ja niihin yhdistettyjá tuloksia. Meidá tarvitsee parempia standardeja ja tarkemmin ajanmukaisinta teknologiaa pystyaksemme mittaamaan Joukkojen pysyviá tuloksia laskulla ja ennen kaikkea mitata ja vaikuttaa tulosten sijaan.

Tahdomme estáá Potsdamin tutkimusten pitávin mukaan Joukkojen kehitykseen, mutta se voi olla mahdotonta jos emme harkitse hyvin ja alamme tehdá realistisia vaikeita toimenpiteitá voittaaksemme Joukkojen joka hetkisen tilanteen. Samalla meidán tulee suojella ja panostaa arktisen alueen elinolosuhteisiin. Nyt on aika heráttá uteliaisuutta ja aloittaa uudelleen keskustelu Joukkojen tilasta ja siitán huolehtimiseksi. Pienellákin; pysyviá muutoksilla negatiiviseen muutokseen voidaan saada oikea vaikutus – muutosta, joilla voimme taata meidán tuleville sukupolville suurempi elintilanne, puhtaampi ilma ja veteen tilanteenn tuomiseksi.

Related Post

Ekologinen kriisiEkologinen kriisi

Ekologinen kriisi on maailmalla todellinen uhka, joka kasvaa päivä päivältä. Ilmastonmuutoksen seuraukset voivat olla suuria ja monimutkaisia ja niitä on vaikea ymmärtää. Yksi ongelma on, että ihmiset eivät usein tiedä,

READ MOREREAD MORE