Ekologinen kriisi

Ekologinen kriisi on todellinen ja vakava ongelma, joka on jätetty tulevaisuuteen.

Suurin syy ekologiseen kriisiin on liikakansoitus. Ekologiset kriisit jatkuvat, kunnes ympärillämme olevat ihmiset ovat tietoisempia siitä, mitä tapahtuu, ja ryhtyvät toimiin sen pysäyttämiseksi.

On olemassa vakava ekologinen kriisi, ja meillä on loppumassa aika puuttua siihen. Meidän on aloitettava pienistä muutoksista ja tehtävä ne laajamittaisesti.

Maailmantalous riippuu planeettasta. Meidän tulee käyttää luovia kykyjämme pelastaaksemme maailma tekemällä kestäviä digitaalisia identiteettijärjestelmiä, jotka auttavat meitä jokapäiväisessä elämässämme. Tämä digitaalinen identiteetti ei vain näytä sinulle missä olet, vaan se pystyy myös yhdistämään identiteettisi tietoihisi sekä mahdollistamaan turvallisemman viestinnän ihmisten, organisaatioiden ja yritysten kanssa ympäri maailmaa.

Ekologisen kriisin ratkaisemiseksi monet maat etsivät ratkaisuja varmistaakseen, että massiivinen ilmaston lämpeneminen ei vaikuta niiden talouksiin.

Nykyinen ekologinen tilanne on maailmanlaajuisesti erittäin kriittinen ja hiilidioksidipäästöjä on kiireesti vähennettävä. Tapa, jolla meidän on käsiteltävä tätä asiaa, on erittäin kiistanalainen. Suurin osa tieteellisistä julkaisuista väittää, että ongelma johtuu ihmisen toiminnasta, mutta on myös sellaisia, jotka varoittavat meidän toimimattomuudestamme.

IPCC:n viimeisimmän raportin mukaan maapallon lämpötila nousee 2 celsiusastetta esiteolliseen aikaan verrattuna, ja tällä voi olla vakavia seurauksia ekosysteemeille ja ihmisyhteiskunnalle. Tässä mietinnössä sanotaan, että tarvitsemme kokonaisvaltaisen ratkaisun, joka perustuu lieventämis- ja sopeutumisstrategioihin. kun taas jotkut ihmiset ajattelevat, että se on tekosyy meidän toimimattomuudellemme.

Jäätiköiden sulaminen

Jäätiköiden sulaminen on maailmanlaajuinen huolenaihe. Jos se jatkuu, suuri osa Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta tulee asumiskelvottomaksi ilmastonmuutoksen aiheuttaman vedenpinnan laskun vuoksi. Jäätiköiden sulamisella on monia seurauksia, kuten maaperän eroosio, vesien saastuminen, tulvat ja niin edelleen.

Maailman jäätiköiden tila on kriisitilassa. Tämä ei ole vain kysymys, joka voidaan jättää tulevaisuuteen. Ilmastonmuutoksella on tuhoisa vaikutus planeetallemme. Tällä on tuhoisia vaikutuksia luontoon, talouksiin ja ihmisten elämään. Jäätiköiden sulaminen on suuri uhka maailman ekosysteemeille ja ihmisille. Valitettavasti tämä voitaisiin välttää tekemättä mitään tai mikä vielä pahempaa, sopeutumalla siihen tieteellisiin menetelmiin, kuten jäätiköiden suojelusuunnitelmiin ja suojelualoitteisiin, kuten metsänistutukseen; mutta se on liian myöhäistä!

Nykyinen jäätiköiden sulaminen on merkittävä ongelma monille ihmisille ja planeettamme tulevaisuudelle. Se on johtanut massiivisiin ekologisiin kriiseihin, kuten kuivuuteen, merenpinnan nousuun, lajien sukupuuttoon ja niin edelleen.

Aihe “sulaminen” kertoo ilmiöstä, joka tapahtuu jäätikköjään kanssa ihmisen toiminnan aiheuttaman ilmastonmuutoksen seurauksena. Jäätiköiden sulaminen johtuu kahdesta eri prosessista: lisääntynyt valuma vuoristolumesta ja lisääntynyt nesteen liikkuminen jäätiköistä lämpimien lämpötilojen ja nopeamman ikiroudan sulamisen seurauksena.

Jäätiköiden sulaminen vaikuttaa vakavasti globaaliin ekosysteemiin. Selviytyäksemme tästä kriisistä meidän on muutettava käyttäytymistämme ja tehtävä erilaisia kestäviä valintoja.

Jäätiköiden sulaminen on globaali ilmiö. Jäätikköalueet Euroopassa ja Intian Himalajan alueella ovat menettäneet arviolta 55 % korkeudesta viimeisen vuosisadan aikana.

Jäätiköiden sulamiseen on monia syitä. Yksi niistä on ihmisen vaikutus ilmakehään ja ilmastoon. Mutta selkeää kuvaa siitä, mitä tämän seurauksena tapahtuu, ei ole.

Viime aikoina maailman jäätikköistä on tullut maailmanlaajuisen huolen kohteena. Tätä silmällä pitäen päätimme tarkastella sulatusprosessia ja tutkia ratkaisuja niiden säilyttämiseksi ja suojelemiseksi nykyään.

Vaikka emme tällä hetkellä ole täällä keskustelemassa ympäristöuhkista globaalissa mittakaavassa, keskitymme ensin joihinkin pienempiin asioihin, joista voitaisiin keskustella konkreettisten ratkaisujen löytämisessä.

Viime vuosina ilmaston lämpenemisestä on tullut suuri huolenaihe monille ihmisille sen ennakoimattomuuden ja sen vaikutusten lisääntymisen vuoksi. Tässä yhteydessä halusin kommentoida, mitä on jäätiköiden sulaminen ja sen seuraukset.

Olen ollut mukana jäätiköiden sulamisongelmien parissa vuodesta 2008, jolloin vastasin ympäristönsuojeluprojektista Himalajan kylässä nimeltä Simtal Intiassa. Tämän projektin ansiosta tulin tietoiseksi siitä, kuinka hauraita Himalajan jäätiköt ovat. Kymmenen vuotta ennen sitä uskoin jopa, että alueellamme ei ole jäätiköitä. Paikalliset ihmiset olivat aina kertoneet minulle, että jäätiköitä ei ole, koska he eivät näe ympärillään jäätä tai edes lunta kasvoillaan – kuten täällä kotona!

Tiedeyhteisö on varoittanut meitä ilmaston lämpenemisestä jo pitkään. Myös monet valtion virkamiehistämme ovat olleet mukana tässä asiassa.

Related Post